• Bitum membranların alovsuz qaynağı.
  • İnteqrasiya edilmiş hava bəndinə görə qaynaq şovlarının yığılmaması (büzülməməsi).
  • Vahid, keyfiyətli (homojen) qaynaq nəticələri.
  • Yüksək iş sürəti.
  • Dikişləri səmərəli şəkildə qaynaq etmək üçün yalnız bir istifadəçi tələb edir (alovlu qaynaq işində iki işçi tələb edilir)

BITUMAT B2 avadanlığı (robotu) ilə bitum membranların (SBS, APP) qaynaq prosesi alovlu qaynaq prosesindən təhlükəsizdir. Qaynağın gücü daha yüksək və keyfiyyətlidir. Alovlu qaynaq prosesindən isti hava qaynağı daha qənaətcildir.

Sifariş üçün aşağıdakı blankı doldurun