UNIFLOOR E

  • UNIFLOOR E üzərindəki ekran sayəsində verimliliyini daha da artırdı.
  • İstiliyin elektron idarə edilməsi.
  • Hava axınının idarə olunması.
  • Bütün döşəmə örtüklərinin dəyişdirilmədən qaynaq olunması.
  • Avtomatik başlanğıc.
  • Quraşdırılmış start-stop düyməsi.

UNIFLOOR E ilə siz PVC-P, PE, linonium və modifikasiya olunmuş termoplastik döşəmə örtüklərini alətdə heç bir dəyişiklik etmədən qaynaq edə bilərsiniz. 1 dəqiqəyə 7.5 metr şovu qaynaq etmə imkanı.

Texnik göstəricilər

Sifariş üçün aşağıdakı blankı doldurun