UNIFLOOR E

  • UNIFLOOR E üzərindəki ekran sayəsində verimliliyini daha da artırdı.
  • İstiliyin elektron idarə edilməsi.
  • Hava axınının idarə olunması.
  • Bütün döşəmə örtüklərinin dəyişdirilmədən qaynaq olunması.
  • Avtomatik başlanğıc.
  • Quraşdırılmış start-stop düyməsi.

UNIFLOOR E ilə siz PVC-P, PE, linonium və modifikasiya olunmuş termoplastik döşəmə örtüklərini alətdə heç bir dəyişiklik etmədən qaynaq edə bilərsiniz. 1 dəqiqəyə 7.5 metr şovu qaynaq etmə imkanı.

Texnik göstəricilər

Article No. *138.493*

AttributeUnitValue
VoltageV~230
PowerW2300
Temperature°C80 — 620
Speedm/min1.0 – 7.5
Air flow range%50 – 100
Size (L × B × H)mm420 × 270 × 215
Weightkg11
Conformity mark CE Certification
Protection class I Protection Class I

Article No. *115.345*

AttributeUnitValue
VoltageV~230
PowerW2300
Temperature°C80 — 620
Speedm/min1.0 – 7.5
Air flow range%50 – 100
Size (L × B × H)mm420 × 270 × 215
Weightkg11
Conformity mark CE Certification
Protection class I Protection Class I

Article No. *139.217*

AttributeUnitValue
VoltageV~230
PowerW2300
Temperature°C80 — 620
Speedm/min1.0 – 7.5
Air flow range%50 – 100
Size (L × B × H)mm420 × 270 × 215
Weightkg11
Conformity mark CE Certification
Protection class I Protection Class I
115.054 Welding rod de-reeler for Unifloor+MORE
103.604 Type 33A6, 230V/2100W+MORE
103.602 Type 33A6, 120V/1800W+MORE

 

115.472 Adjustment nozzle, floor (Unifloor)+MORE

 

105.408 Floor welding nozzle for PE layers+MORE
115.342 Floor welding nozzle squeezed, for PVC + PUR material+MORE
117.235 2/3 air flap, optimized for PUR and linoleum welding rods+MORE
115.216 Air flap, for linoleum welding rod+MORE
103.394 Floor welding nozzle, with small air slot (PUR)+MORE
114.224 Floor welding nozzle, optimized for PVC material+MORE

Extraction devices

115.057 Trolley attachment, for Unifloor and Uniplan+MORE

Storage cases

Leister Storage case
126.448 Tool box for UNIPLAN, UNIFLOOR, GROOVER, TWINNY, COMET+MORE

Sifariş üçün aşağıdakı blankı doldurun