LHS 15 CLASSIC

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Miniatür olan bu isti hava qızdırıcısı 650°C-yə qədər havanı qızdıra bilir.
 • Üzunömürlüdür, təhlükəsizdir və standart interfeysə malikdir.

LHS 15 PREMIUM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.
 • Miniatür olan bu isti hava qızdırıcısı 650°C-yə qədər havanı qızdıra bilir.
 • Üzunömürlüdür, təhlükəsizdir və standart interfeysə malikdir.

LHS 15 SYSTEM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.
 • Kənardan distansion idarə etmək mümkündür. (4 – 20 mA or 0 – 10 V)
 • Üzərindəki olan ekranda (displey) alətin ümumi vəziyyətini göstərir.
 • Miniatür olan bu isti hava qızdırıcısı 650°C-yə qədər havanı qızdıra bilir.
 • Üzunömürlüdür, təhlükəsizdir və standart interfeysə malikdir.

LHS 21S CLASSIC

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • Bu alət kiçik ölçülərinə (eni 67 mm-dir) və uzun ömürlülüyünə görə seçilir.
 • İstehsalatda professional avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulub.
 • Yeni LHS seriyası istehsalatda istifadə olunan bütün proqramlara qoşulması mümkündür.
 • Leisterin bu texnalogiyası sayəsində sterilizə, qurutma, qaynaq, təmizlik, formalaşdırma və bu kimi digər işlərini çox rahat şəkildə etmək mümkündür.

LHS 21S PREMIUM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.
 • Bu alət kiçik ölçülərinə (eni 67 mm-dir) və uzun ömürlülüyünə görə seçilir.
 • İstehsalatda professional avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulub.
 • Yeni LHS seriyası istehsalatda istifadə olunan bütün proqramlara qoşulması mümkündür.
 • Leisterin bu texnalogiyası sayəsində sterilizə, qurutma, qaynaq, təmizlik, formalaşdırma və bu kimi digər işlərini çox rahat şəkildə etmək mümkündür.

LHS 21S SYSTEM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.
 • Kənardan distansion idarə etmək mümkündür. (4 – 20 mA or 0 – 10 V)
 • Üzərindəki olan ekranda (displey) alətin ümumi vəziyyətini göstərir.
 • Bu alət kiçik ölçülərinə (eni 67 mm-dir) və uzun ömürlülüyünə görə seçilir.
 • İstehsalatda professional avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulub.
 • Yeni LHS seriyası istehsalatda istifadə olunan bütün proqramlara qoşulması mümkündür.
 • Leisterin bu texnalogiyası sayəsində sterilizə, qurutma, qaynaq, təmizlik, formalaşdırma və bu kimi digər işlərini çox rahat şəkildə etmək mümkündür.

LHS 21L CLASSIC

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • Bu alət kiçik ölçülərinə (eni 67 mm-dir) və uzun ömürlülüyünə görə seçilir.
 • İstehsalatda professional avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulub.
 • Yeni LHS seriyası istehsalatda istifadə olunan bütün proqramlara qoşulması mümkündür.
 • Leisterin bu texnalogiyası sayəsində sterilizə, qurutma, qaynaq, təmizlik, formalaşdırma və bu kimi digər işlərini çox rahat şəkildə etmək mümkündür.

LHS 21L PREMIUM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.
 • Bu alət kiçik ölçülərinə (eni 67 mm-dir) və uzun ömürlülüyünə görə seçilir.
 • İstehsalatda professional avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulub.
 • Yeni LHS seriyası istehsalatda istifadə olunan bütün proqramlara qoşulması mümkündür.
 • Leisterin bu texnalogiyası sayəsində sterilizə, qurutma, qaynaq, təmizlik, formalaşdırma və bu kimi digər işlərini çox rahat şəkildə etmək mümkündür.

LHS 21L SYSTEM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.
 • Kənardan distansion idarə etmək mümkündür. (4 – 20 mA or 0 – 10 V)
 • Üzərindəki olan ekranda (displey) alətin ümumi vəziyyətini göstərir.
 • Bu alət kiçik ölçülərinə (eni 67 mm-dir) və uzun ömürlülüyünə görə seçilir.
 • İstehsalatda professional avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulub.
 • Yeni LHS seriyası istehsalatda istifadə olunan bütün proqramlara qoşulması mümkündür.
 • Leisterin bu texnalogiyası sayəsində sterilizə, qurutma, qaynaq, təmizlik, formalaşdırma və bu kimi digər işlərini çox rahat şəkildə etmək mümkündür.

LHS 41S CLASSIC

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • LHS 41 seriyası olduqca geniş tətbiq sahələrini əhatə edir.
 • Qızdırıcının borusunun diametri 50 mm-dir. Bu da yetərincə hava axınının keçməsinə imkan verir.

LHS 41S PREMIUM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.
 • LHS 41 seriyası olduqca geniş tətbiq sahələrini əhatə edir.
 • Qızdırıcının borusunun diametri 50 mm-dir. Bu da yetərincə hava axınının keçməsinə imkan verir.

LHS 41S SYSTEM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.
 • Kənardan distansion idarə etmək mümkündür. (4 – 20 mA or 0 – 10 V)
 • Üzərindəki olan ekranda (displey) alətin ümumi vəziyyətini göstərir.
 • LHS 41 seriyası olduqca geniş tətbiq sahələrini əhatə edir.
 • Qızdırıcının borusunun diametri 50 mm-dir. Bu da yetərincə hava axınının keçməsinə imkan verir.

LHS 41L CLASSIC

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • LHS 41 seriyası olduqca geniş tətbiq sahələrini əhatə edir.
 • Qızdırıcının borusunun diametri 50 mm-dir. Bu da yetərincə hava axınının keçməsinə imkan verir.

LHS 41L PREMIUM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • LHS 41 seriyası olduqca geniş tətbiq sahələrini əhatə edir.
 • Qızdırıcının borusunun diametri 50 mm-dir. Bu da yetərincə hava axınının keçməsinə imkan verir.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.

LHS 41L SYSTEM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • LHS 41 seriyası olduqca geniş tətbiq sahələrini əhatə edir.
 • Qızdırıcının borusunun diametri 50 mm-dir. Bu da yetərincə hava axınının keçməsinə imkan verir.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.
 • Kənardan distansion idarə etmək mümkündür. (4 – 20 mA or 0 – 10 V)
 • Üzərindəki olan ekranda (displey) alətin ümumi vəziyyətini göstərir.

LHS 61S CLASSIC

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • LHS 61 seriası yüksək performanslı istehsalatlar üçün nəzərdə tutulub.
 • Qızdırıcının borusunun diametri 62 mm-dir. Bu da 16 kVt-a qədər istilik gücü ilə böyük hava axınının keçməsinə imkan verir.

LHS 61S PREMIUM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • LHS 61 seriası yüksək performanslı istehsalatlar üçün nəzərdə tutulub.
 • Qızdırıcının borusunun diametri 62 mm-dir. Bu da 16 kVt-a qədər istilik gücü ilə böyük hava axınının keçməsinə imkan verir.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.

LHS 61S SYSTEM

Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
LHS 61 seriası yüksək performanslı istehsalatlar üçün nəzərdə tutulub.
Qızdırıcının borusunun diametri 62 mm-dir. Bu da 16 kVt-a qədər istilik gücü ilə böyük hava axınının keçməsinə imkan verir.
Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.
Kənardan distansion idarə etmək mümkündür. (4 – 20 mA or 0 – 10 V)
Üzərindəki olan ekranda (displey) alətin ümumi vəziyyətini göstərir.

LHS 61L CLASSIC

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • LHS 61 seriası yüksək performanslı istehsalatlar üçün nəzərdə tutulub.
 • Qızdırıcının borusunun diametri 62 mm-dir. Bu da 16 kVt-a qədər istilik gücü ilə böyük hava axınının keçməsinə imkan verir.

LHS 61L PREMIUM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • LHS 61 seriası yüksək performanslı istehsalatlar üçün nəzərdə tutulub.
 • Qızdırıcının borusunun diametri 62 mm-dir. Bu da 16 kVt-a qədər istilik gücü ilə böyük hava axınının keçməsinə imkan verir.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.

LHS 61L SYSTEM

 • Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Alətin yüksək dərəcədə qızmasını təyin edən həyəcan siqnalı elementi mövcuddur.
 • LHS 61 seriası yüksək performanslı istehsalatlar üçün nəzərdə tutulub.
 • Qızdırıcının borusunun diametri 62 mm-dir. Bu da 16 kVt-a qədər istilik gücü ilə böyük hava axınının keçməsinə imkan verir.
 • Üzərindəki olan potensiometr ilə alətdən çıxan isti havanın dərəcəsini tənzimləmək olur.
 • Kənardan distansion idarə etmək mümkündür. (4 – 20 mA or 0 – 10 V)
 • Üzərindəki olan ekranda (displey) alətin ümumi vəziyyətini göstərir.

LHS 91 BASIC

 • LHS 91 seriyası 40 kW istilik gücü ilə böyük və isti hava axınının keçməsinə imkan verir.
 • Çox yüksək kW istilik gücü ilə bir çox qaz ilə işləyən qazanxanaların elektrik sistemi ilə əvəzləşdirə bilər.

LHS 91 SYSTEM

 • Alətin temperaturunun gücünü üzərindəki potensiometr və ya kənardan distansion idarə etmək mümkündür.
 • İstilik elementinin dərəcəsinin həddindən artıq yüksəlməsini təyin edən elementi ilə həyəcan siqnalına sahibdir.
 • Leister CSS və ya PLC interfeysi ilə idarə etmək mümkündür.
 • LHS 91 seriyası 40 kW istilik gücü ilə böyük və isti hava axınının keçməsinə imkan verir.
 • Çox yüksək kW istilik gücü ilə bir çox qaz ilə işləyən qazanxanaların elektrik sistemi ilə əvəzləşdirə bilər.