GHIBLI
GHIBLI
GHIBLI
  • Qaynaq və poketləmə üçün universal bir vasitə
  • Qaynaq nəticələri gərginliyin və ətraf mühitin temperaturundan asılıdır
  • İki mərhələli hava axını movcuddur

Sifariş üçün aşağıdakı blankı doldurun