HOT JET S
HOT JET S
HOT JET S
  • Leisterin ən kiçik isti hava aləti
  • Temperaturun davamlı olaraq elektron idarı olunması
  • Hava axınının elektron idarə olunması
  • Ən sakit isti hava aləti
  • İsveçrədə hazırlanmışdır

Sifariş üçün aşağıdakı blankı doldurun