LE 10000 DF-R HT

  • Maksimum giriş temperaturu 350 °C (662 °F)
  • Maksimum isti hava axını 900°C (1652°F)
  • Enerjiyə qənaətli istilik çevrilməsi
  • Hər iki tərəfdə flanşlı böyük istilik borusu
  • Asan montaj üçün hər iki tərəfdən flanşlı çərçivə
  • Birinci dərəcəli sistemlərin prosesində yüksək tələblər üçün
  • Effektiv şəkildə istilik dönüşməsi

Enerjiyə qənaətcil yüksək temperaturlu hava qızdırıcısı
LE 10000 DF-R HT yüksək səmərəli hava qızdırıcısı 350 °C (662 °F) isti hava girişi və 900 °C (1652 °F) maksimum işləmə temperaturu sayəsində xüsusilə qənaətcil hava qızdırıcısıdır. Yaxşı düşünülmüş dizayn və material seçimi hava axınının girişində yüksək dərəcədə temperaturunu təmin edir. Bu yolla, əhəmiyyətli enerji itkiləri olmadan isti havanın bərpası sistemində proses istiliyi səmərəli və qənaətli şəkildə yaradıla bilər. Bu, enerjiyə, emissiyalara və xərclərə qənaət edir.

Texnik göstəricilər

Sifariş üçün aşağıdakı blankı doldurun