LE MINI SENSOR

  • Temperaturu tənzimləyən bir relesi var.
  • Alətin daxilindəki istilik elementinin qorunması mövcuddur.
  • 4-20mA analoji cıxışı var.
  • Istilik sensoru olan bu isti hava üfləyicisi dünyanın ən kiçik hava qızdırıcısıdır.

Xüsusi ilə isti hava axınının bir nöqtəyə cəmlənməsi üçün istifadə edilir. İstehsalat avadanlığının ən dar (sıx) olan yerdə istifadə etmək imkanı var. LE MINI aləti 200 kPa təzyiqli sıxılmış hava ilə işləyir. Bu modeli iki variantda əldə edə bilərsiz- tənizmləyici rele ilə və ya relesiz.

Texnik göstəricilər

Sifariş üçün aşağıdakı blankı doldurun