LE MINI SENSOR

  • Temperaturu tənzimləyən bir relesi var.
  • Alətin daxilindəki istilik elementinin qorunması mövcuddur.
  • 4-20mA analoji cıxışı var.
  • Istilik sensoru olan bu isti hava üfləyicisi dünyanın ən kiçik hava qızdırıcısıdır.

Xüsusi ilə isti hava axınının bir nöqtəyə cəmlənməsi üçün istifadə edilir. İstehsalat avadanlığının ən dar (sıx) olan yerdə istifadə etmək imkanı var. LE MINI aləti 200 kPa təzyiqli sıxılmış hava ilə işləyir. Bu modeli iki variantda əldə edə bilərsiz- tənizmləyici rele ilə və ya relesiz.

Texnik göstəricilər

Article No. *117.369*

AttributeUnitValue
VoltageV~230
PowerW800
Max. air outlet temperature°C — 800 W750
Min. air volumel/min — 800 W10
Weight LE MINIkg — 800 W0.15
Size (L x ∅)mm308 × 25
Max. air inlet temperature°C60
Max. ambient temperature°C60
Max. supply air pressurekPa200
Weight Converterkg0.19
Conformity mark CE Certification
Approval mark Sicherheitszeichen-S-+
Protection class II ProtectionClass II

Article No. *117.370*

AttributeUnitValue
VoltageV~230
PowerW400
Max. air outlet temperature°C — 400 W600
Min. air volumel/min — 400 W10
Weight LE MINIkg — 400 W0.12
Max. air inlet temperature°C60
Max. ambient temperature°C60
Max. supply air pressurekPa200
Weight Converterkg0.19
Size (L x ∅)mm200 × 25
Conformity mark CE Certification
Approval mark Sicherheitszeichen-S-+
Protection class II ProtectionClass II

Flanges

107.282 Flange connector (ø 21.8 mm) ø 40 mm+MORE

Cables

113 806 extension cable 5m
113.806 Extension Cable LE MINI SENSOR (5 m)+MORE
129.407 Extension Cable LE MINI SENSOR (2 m)+MORE

Air hose and Adaptor

117.955 Nozzle adapter LE MINI (External ø 21.3 mm), screw-in 

Special nozzles

114.734 Ironing nozzle, ø 21.3, ironing plate 40 x 19 mm+MORE
105.641 Angled nozzle, ø 21.3 x 33/45 mm, 90° angled+MORE
107.305 Ironing nozzle, ø 21.3, ironing plate 15 x 25 mm+MORE

Soldering nozzles

107.148 Soldering nozzles (ø 21.3) 3 x 1.5 mm x 40 mm, 45° angled+MORE
107.151 Soldering nozzles ø 21.3 mm, ø 4 mm angled+MORE
107.150 Soldering nozzles (ø 21.3) ø 2.5 mm, 45 mm, 45° angled+MORE
107.147 Soldering nozzles (ø 21.3) ø 1.5 mm, 30 mm, 45° abgewinkelt+MORE
107.146 Soldering nozzle (ø 21.3) ø 2.0 mm, 40 mm, 45° angled+MORE

Nozzle adapter

143.833 Adapter ø 31,5 mm/ M14+MORE
143.831 Adapter ø 21,3 mm/ M14+MORE
117.955 Adapter LE MINI (External ø 21.3 mm), screw-in+MORE

Sieve reflector

107.310 Sieve reflector ø 21.3 mm, 20 x 35 mm, 75° angled+MORE
107.324 Sieve reflector ø 8.0 mm, 10 x 12 mm, 90° angled+MORE
107.311 Sieve reflector ø 21.3 mm, 50 x 35 mm, 75° angled+MORE

Reflectors

111.478 Spoon reflector ø 21.3 mm, 25 x 30 mm, with bayonet+MORE

Tubular nozzle

107.149 Soldering nozzles (ø 21.3) ø 7 mm, 40 mm, 20° angled+MORE
107.144 Tubular nozzle ø 21.3 mm/ ø 5mm, 41 mm, 15° angled+MORE
107.152 Tubular nozzle ø 21.3 mm/ ø 12 mm, 25 x 50 mm, 90° angled+MORE
105.567 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 5 mm, 150 mm, straight, suitable for speed welding nozzle+MORE
105.566 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 5 mm, 45 mm, straight, suitable for speed welding nozzle+MORE
105.618 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 8 mm, 30 mm, straight+MORE
105.624 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 4 mm, 45 mm, straight+MORE
107.145 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 10 mm, 45 mm, straight+MORE

Wide slot nozzles

105.556 Wide slot nozzle ø 21.3, 20 x 2 mm, 75° angled+MORE
105.559 Wide slot nozzle ø 21.3, 20 x 2 mm, straight, 55 mm long+MORE
105.548 Wide slot nozzle ø 21.3, 40 x 5 mm, straight+MORE
105.547 Wide slot nozzle ø 21.3, 50 x 8 mm, straight+MORE
107.141 Wide slot nozzle ø 21.3, 15 x 2 mm, 15° angled, 30° bent+MORE
105.549 Wide slot nozzle ø 21.3, 10 x 2 mm, 15° angled, 30° bent+MORE

Sifariş üçün aşağıdakı blankı doldurun