Leister ilə professional sıxılma (büzülmə).

Leister texnoloji prosesində istifadə olunan istilik komponentləri qida və içki sənayesinin müxtəlif sahələrində istifadə olunur.

Sadə İstehsalat prosesində qablaşdırmanın üzərinə fərqli formada etiket yapışdırılır. Axtomatik yapışdırma prosesində bunu edən alət «qol» adlanır. Bu alətlə ya şüşənin bir hissəsinə və ya tam boyuna görə etiketi yapışdırır. Yapışdırma üsulu şüşələrin dönməsi ilə olur.

Leister isə təklif etdiyi proses daha rahatdır. Eyni zamanda həm etiketləyir həmdə paketləyir. Bu proses şüşələrin və ya bu kimi digər hazır doldurulmuş bağlamaların üzərinə polietilendən hazırlanmış reklam etiketlərini avtomatlaşdırma üsulu ilə qoyulmaqla Leisterin isti hava üfləyicisinin altından fırlanmadan keçməklə polietilen etiketlərdə yığılma (büzülmə) prosesi gedir. Əvvəlcədən düzəldilmiş plastik qapaqlar və ya etiketlər isti hava üfləyicisindən çıxan isti havanın təsirinə məruz qalmaqla  qapaq şüşənin  boynuna vahid bir sıxılma ilə uyğunluq əldə edilir. Bu proses nəticəsində şüşələr həm etiketlənir həm də avtomatik olaraq poketlənir. İstəyə görə poketləmə sistemi dəyişə bilər, məsələn bir neçə şüşələrin birdən həm etiketlənməsi həm də poketlənməsi.

Poketləmə və etiketləmə üçün istifadə olunan plastik məhsullar bunlardır: Poliolefin (PP- polypropilen, PE- polyetilen), PET və PVC

Təmiz.

Təhlükəsiz.

Yaxşı idarəetmə xüsusiyyətləri.

Quru (nəmsiz).

Qaz infrastrukturu tələb etmir.

Sızma riski yoxdur.

Qapalı məkanlarda istifadə edilə bilər.

Partlama təhlükəsi yoxdur.

Nəzarət olunan proses.

Oksidləşmə yoxdur.