Bütün hava qızdırıcılarının termodinamik xarakteristikalarının (məlumatların) dəqiq ölçülməsi.

Effektiv isti hava sistemlərini dizayn edərkən dəqiq spesifikasiyalara ehtiyac var. Leisterin bu yaxınlarda açılan Leister Technologies Ölçmə Qurğusu mexaniki mühəndislər üçün bu günə qədər görünməmiş dəqiq məlumatları təqdim edir.


Hər bir hava qızdırıcısı üçün ölçmələr (yoxlamalar) geniş texnoloji pəncərədə aparılır. Hava həcmi və sərfiyyat dəyişir. Hər bir əməliyyat nöqtəsi üçün təzyiq itkisi və temperatur müxtəlif yerlərdə ölçülür. Normal bir şəraitdə xüsusiyyətləri izah etmək üçün xarakterik amilləri hesablamaqla və hər bir qızdırıcının modelini yaratmaqla çoxalmış əyrilər yaradılır.


Aşağıdakı məlumatlar quruldu:
Təzyiq itkisi və həcm axını (müxtəlif çıxış səviyyələri üçün). Temperatur və həcm axını (müxtəlif çıxış səviyyələri üçün).


Bu məlumatlar sifarişçilərə isti hava sistemlərini dizayn etməyə imkan verir və mexaniki mühəndislər isə geniş çeşiddə maşın hazırlaya bilərlər. Gələcəkdə müştərilər isti havanın xüsusi və fərdi komponentlərini xarakterizə edən avadanlıqdan da istifadə edə biləcəklər.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Dəqiq ölçülmə - Maksimum dəqiqliklə termodinamik xüsusiyyətləri təyin edin.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Ağıllıdır - İsti hava sisteminin dizaynı üçün bütün lazımi ölçmə məlumatları.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Qənaətcil - Bundan maksimum yararlanmaq üçün uyğun hava qızdırıcılarından istifadə edin.

Dəqiq ölçmə

Bir hava qızdırıcısı üçün təzyiq və temperatur itkisi əyrilərinə bir nümunə.