Unikal xüsusiyyətləri.


İdarə olunan nəqliyyat oxu ilə həm parapetdə həm də dar olan yerlərdə qaynaq imkanına malikdir.


Etibar edə biləcəyiniz İsveçrə keyfiyyəti.


Texniki baxışa ehtiyacı olmaya təzyiq verən təkərlərə malikdir.


UNIROOF aləti erqonomik və çevik hərəkəti ilə böyük ərazilərdə sınaqdan keçmişdir.


İnşaat sahələrində bu yeni UNIROOF -un səmərəliliyi öz sinifinə oxşar alətlərlə müqayisədə 38% (ST) və 66% (AT) daha yüksək qaynaq xüsusiyyətlərini təmin edir.


Dam izolyasiyasında qaynaq işolərində xüsusi plastik profillərlə də istifadə etmək mümkündür.