VACUUM BELL

  • Əl alətləri ilə qaynaq olunmuş şovları yoxlamaq üçün test aparatıdır.
  • VACUUM BELL test aparatı VACUUM PUMP vakkum nasosu ilə istifadə olur.
  • Zərbəyə dayanıqlı şəffav plastikdən ibarətdir.
  • Təzyiqi azaltmanı rahatlaşdıran mükəmməl nəzarət idarəetməsi.
  • İnHg və bar miqyaslı manometr.

Leisterin VACUUM BELL aləti ilə qaynaq olunmuş yerləri yoxlayın. Şəffaf, zərbəyə davamlı plastikdən hazırlanan yeni model güclü bir möhürə sahibdir və indi daha da möhkəmdir. 320 x 310 mm geniş dördbucaqlı bir sınaq sahəsi ilə təmin edir. inHg / bar miqyasını göstərən təzyiq ölçən manometirə sahibdir.

VACUUM PUMP (Vakuum pompası) ilə istifadə olunur.

Texnik göstəricilər

Sifariş üçün aşağıdakı blankı doldurun