CSS

 • Universal istifadə üçün temperatur tənzimləyicisi.
 • LHS SİSTEM və LE MINI SENSOR hava qızdırıcıları üçün uyğun gəlir.
 • Leisterin temperatur tənzimləyiciləri hava qızdırıcılarında və üfləyicilərində (hava nasosu və ya kompressoru) havanın temperaturunu dəqiq şəkildə idarə etməyə imkan verir.
 • Bu idarəetmə vasitələri Leister alətləri üçün idealdır.
 • Sadə və sürətli quraşdırma imkanı var.
 • Bu tənzimləyiciyə ekran və iki şıxışlı programlaşdırma üçün siqnallar daxildir.

CSS EASY

 • LHS SİSTEM hava qızdırıcıları üçün uyğun gəlir.
 • Leisterin temperatur tənzimləyiciləri hava qızdırıcılarında və üfləyicilərində (hava nasosu və ya kompressoru) havanın temperaturunu dəqiq şəkildə idarə etməyə imkan verir.
 • Bu idarəetmə vasitələri Leister alətləri üçün idealdır.
 • Sadə və sürətli quraşdırma imkanı var.
 • Bu tənzimləyiciyə ekran və iki şıxışlı programlaşdırma üçün siqnallar daxildir.
 • Ölçüləri CSS- ə nisbətən balacadır.

Üç fazalı blok DSE

 • Sadə (elektronik olmayan) hava üfləyiciləri bu üç fazalı blok vasitəsi ilə idarə oluna bilər.

Solid state RELE 159.220

Solid state relay 3 x 600 V / 40 A Input: PWM

KSR DIGITAL

 • LE 5000/10000 HT, LE 5000/10000 DF, LE 5000/10000 DF-R hava qızdırıcıları üçün uyğun gəlir.
 • Leisterin temperatur tənzimləyiciləri hava qızdırıcılarında və üfləyicilərində (hava nasosu və ya kompressoru) havanın temperaturunu dəqiq şəkildə idarə etməyə imkan verir.
 • Bu idarəetmə vasitələri Leister alətləri üçün idealdır.
 • Sadə və sürətli quraşdırma imkanı var.
 • Bu tənzimləyiciyə ekran və iki şıxışlı programlaşdırma üçün siqnallar daxildir.

Tezlik dəişdiricisi M 100-012

 • Tezlik çeviriciləri M 100-012 və M 100-034 isti hava proseslərini yaxşılaşdırır.
 • Bu alətlə havanın həcmini və istilik səmərəliliyini sərbəst, dəqiq və çoxalma yolu ilə əldə edilə bilər.
 • Bu alətlə cihazlarının elektrik tezliyinə görə daha sürətli dönməsinə imkan verir və buna görə də sistem xərclərini azaldır.
 • RBR, SILENCE və ASO hava üfləyiciləri (kompressoru) üçün uyğundur.

Tezlik dəişdiricisi M 100-034

 • Tezlik çeviriciləri M 100-012 və M 100-034 isti hava proseslərini yaxşılaşdırır.
 • Bu alətlə havanın həcmini və istilik səmərəliliyini sərbəst, dəqiq və çoxalma yolu ilə əldə edilə bilər.
 • Bu alətlə cihazlarının elektrik tezliyinə görə daha sürətli dönməsinə imkan verir və buna görə də sistem xərclərini azaldır.
 • AIRPACK hava üfləyicisi (kompressoru) üçün uyğundur.

Rəqəmsal Temperatur Nəzarətçiləri E5CC/E5EC

 • SSR ilə LHS Classic aləti üçündür.
 • Mistral sistemi üçündür.
 • SSR ilə bütün LE DF alətləri üçündür.
 • SSR ilə bütün LE HT aləti üçündür.
 • PID üçün avtomatik tənzimləmə imkanı.
 • SSR üçün PWM çıxış siqnalı var.
 • Çıxış siqnalı: 4-20 mA — dir.