MINIFLOOR Drive Unit

 • TRIAC əl qaynaq alətini avtomatik qaynaq prosesinin təşkili üçün MINIFLOOR qurğusu mükəmməl vasitədir.
 • Bu alət əl ilə olan qaynaq prosesini avtomatlaşdırmaqla daha sürətli edir.
 • MINIFLOOR dünyada yeganə robotdur ki, özünə TRIAC əl alətini qoşmağa imkan verir.
 • Rahat qaynaq prosesi imkan verir ki, bir başa divardan işə başlayasınız.
 • Öz çəkisi 5.3 kg. TRİAC ilə birlikdə isə 6.6 kg təşkil edir.
 • 1 dəqiqədə 2 metr qaynaq şovunu qaynaq edir.

UNIFLOOR E

 • UNIFLOOR E üzərindəki ekran sayəsində verimliliyini daha da artırdı.
 • İstiliyini elektronik idarə etmək olur.
 • Bütün plastik döşəmə örtüklərinin şovlarını birdəfəlik qaynaq edir.
 • Avtomatik işə salınır.
 • UNIFLOOR E ilə siz PVC-P, PE, linonium və modifikasiya olunmuş termoplastik döşəmə örtüklərini alətdə heç bir dəyişiklik etmədən qaynaq edə bilərsiniz.
 • 1 dəqiqəyə 7.5 metr şovu qaynaq etmə imkanı.

UNIFLOOR S

 • İstiliyini elektronik idarə etmək olur.
 • Bütün plastik döşəmə örtüklərinin şovlarını birdəfəlik qaynaq edir.
  Avtomatik işə salınır.
 • UNIFLOOR S ilə sis PVC-P, PE, linonium və modifikasiya olunmuş termoplastik döşəmə örtüklərini alətdə heç bir dəyişiklik etmədən qaynaq edə bilərsiniz.
 • 1 dəqiqəyə 7.5 metr şovu qaynaq etmə imkanı.

GROOVER 500-LP

 • Batareya ilə maksimum rahatlıq.
 • Plastik və təbii döşəmə üçün universal freze disk.
 • Sahəni işıqlandırmaq üçün LED işıq.
 • Düz olmayan döşəmələrdə belə rahat qaynaq kanlını rahat açmaq üçün rolik.
 • Artan sabitlik üçün üç tərəfli stend.
 • Düz olmayan döşəmələrdə qaynaq şovunun düzgün yonulması üçün idarə olunan yan rolik.
 • Dəqiq yerləşdirmə üçün optimallaşdırılmış arxa bələdçi roliki.

GROOVER

 • Bütün növ plastik döşəmə ortüklərinin birləşim yerlərində şovları açmaq mümkündür.
 • Çox güclü iki pilləli kəsim prosesinə malikdir.
 • Düzgün kəsimi üçün idarə olunan rolikə malikdir.
 • Kəsim zamanı yaranan toz və kiçik qırıntıların avtomatik olaraq torbaya yığma imkanı var.

GROOVY

 • Yüngül və rahatdır.
 • Qanaq şovunu freze olmadan hazırlamaq.
 • Kiçik və çətin əldə edilə bilən səthlər üçün idealdır.
 • İdarə olunan rolik sayəsində dəqiq iş.
 • Qaynaq şovunun dərinliyini tənzimləmə imkanı.