COUPON CUTTER 500

 • Test üçün standart kəsim.
 • Kəsimin ölçüləri dəyişə bilir.
 • Çox dayanıqlı və güclüdür.
 • Təhlükəsizlik üçün bıçağı (lezviya) görsənmir.

EXAMO USB

 • Rahat və təhlükəsiz.
 • Qaynaq olunmuş plastik məhsulun dartınma və qopmasını ölçən test cihazıdır.
 • İnşaat ərazisində istifadə etmək mümkündür.

MEMBRANE PULLER

 • Test üçün təzyiqli tutacaq.
 • Rahat istifadə etmək olur.
 • 1-3mm qalınlıqda membranlara uyğundur.
 • Çox güclü və möhkəmdir.

Test iynəsi

 • Termoplastik membranlarda robotların qaynaq şovunu qaynaq testi üçün nəzərdə tutulub.
 • Qorunması üçün çantası var.
 • Hava testinin düzgün yoxlanılması üçün güclü manometri var.

VACUUM BELL

 • Əl alətləri ilə qaynaq olunmuş şovları yoxlamaq üçün test aparatıdır.
 • VACUUM BELL test aparatı VACUUM PUMP vakkum nasosu ilə istifadə olur.

VACUUM BOX

 • Rahat şəkildə əl alətləri ilə qaynaq olunmuş plastik membranların qaynaq şovlarını test etmək mümkündür.
 • Zərbəyə dayanıqlı şəffav plastikdən ibarətdir.

VACUUM PUMP

 • VACUUM BOX və ya VACUUM BELL üçün dayanıqlı şlanqlarla qoşulan bir pompadır (nasos).
 • Bunların vasitəsi ilə qaynaq şovlarının su sızıntısını yoxlamaq (test etmək) olur.